Poučevanje klasične in akustične kitare,ukulele, petje
za otroke in odrasle, ustvarjalne glasbene delavnice "Vive creative", poletna šola Viva creativa, tečaji učenja akordov, tečaji za učitelje : SPODBUJANJE K USTVARJANJU ..., učenje ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH tehnik

četrtek, 23. februar 2012

USTVARJALNI ZVEZEK: JAZ USTVARJAM GLASBO (julij 2014) PRIROČNIK VIVA CREATIVA (julij 2010)PRAKTIČNA PREDSTAVITEV USTVARJALNEGA ZVEZKA (youtube)Ajša Svetlin: USTVARJALNI ZVEZEK ZA KITARISTE IN USTVARJALCE ZAČETNIKE
z naslovom: JAZ USTVARJAM GLASBO  Improviziram  Skladam  Uglasbim pesem


Ustvarjalni zvezek je nastal kot »otrok« priročnika Viva creativa za ustvarjalno poučevanje kitare, z namenom, da teorijo podpre s prakso; oziroma spodbudi h glasbenemu ustvarjanju tako kitariste kot tudi ostale instrumentaliste, vzgojitelje, učitelje … ter k iskanju novih načinov prebujanja glasbene ustvarjalnosti že »od malih nog«.

Na nastanek ustvarjalnega zvezka je vplivala ideja: »Naj vsak piše in ustvarja svoj učbenik skladb, improvizacij, uglasbenih pesmi!«; z ali brez notnega zapisovanja, in tako razvija svojo ustvarjalnost, se uči in spoznava z glasbo na slušni in ustvarjalni način v skladu s svojo rastjo in željami.

Namen ustvarjalnega zvezka je prikazati različne načine, kako prebujati lastno ustvarjalnost in ustvarjalnost otrok (kako uglasbiti pesem, ustvarjati skladbe, improvizirati v različnih ritmih in zvrsteh: mambo, bossa nova, valček, bluegrass …), hkrati pa osmisliti teorijo glasbe in jo prenesti v prakso.

Na priloženi zgoščenki (150') so:

-          posnetki različnih plesnih ritmov in glasbenih zvrsti (mambo, samba, polka, valček, bluegrass, bossa nova, flamenko …), ob katerih lahko improviziramo v durovih, blues in pentatoničnih lestvicah na različne instrumente (flavto, ksilofon, kitaro, ukulele …)

-          posnetki kitarskih akordičnih spremljav s postopnim naraščanjem tempa za lažjo usvojitev ritma

-          posnetki 18 uglasbenih pesmic pesnice Zvezdane Majhen, ob katerih lahko  igramo – lažje usvojimo ritem, melodije in akordične spremljave (za začetnike)

-          posnetki ustvarjenih instrumentalnih skladb, ki služijo kot slušni primeri za spodbudo k ustvarjanju

NAKUP, INFORMACIJE: AJŠA SVETLIN, 041 393 802, svetlin.ajsa@gmail.com

 
PRIROČNIK ZA USTVARJALNO POUČEVANJE KITARE - VIVA CREATIVA


 

Na zgornjem posnetku lahko poslušate 
uglasbene pesmi mladih ustvarjalcev-učencev kitare.
Za nekatere učence je bil ta posnetek njihov prvi samostojni nastop.
  
 Pri založbi Stella sem leta 2010 izdala priročnik za ustvarjalno poučevanje kitare VIVA CREATIVA. Priročnik vsebuje 106  strani in DVD z ustvarjenimi uglasbenimi pesmimi učencev, ki so nastale pri pouku kitare in jih zapojejo in zaigrajo učenci sami.

 PRIROČNIK VSEBUJE:
* preproste postopke ustvarjanja lastnih skladb, uglasbitev pesmi (individualno, skupinsko, za starše in otroke) s petjem, kitaro in Orffovimi instrumenti
* osnovni postopek harmonizacije ustvarjenih melodij v duru in molu oz. kako ustvarjenim melodijam poiščemo ustrezne akorde
*  vaje za razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha
*  postopek slušne vadbe instrumenta, ki zmanjša oz. odpravi tremo
*  ideje za popestritev poučevanja, izboljšanje vadbe, nastopanja
*  načine sodelovanja staršev pri pouku instrumenta
*  16 uglasbenih pesmi mladih ustvarjalcev v notni obliki in na dvd-ju
  Priročnik je možno naročiti v trgovinah Promusica Celje, Musicmax ali pri založbi Stella. 

V zadnjih letih sem raziskala še več novih načinov spodbujanja ustvarjalnosti,
ki pa jih je lažje razložiti v praksi. Vabljeni na  predavanja in tečaje za učitelje, vzgojitelje ...
(po dogovoru - v času šolskih počitnic)

NEKAJ POGLAVIJ IZ PRIROČNIKA:

O USTVARJALNOSTI

Kako odkrijemo in razvijamo lastno glasbeno ustvarjalnost?
Ustvarjalnost se v nas prebudi, ko smo sproščeni, razigrani, sprejemajoči, neobremenjeni z rezultati ... Odkrijemo jo, ko se prepustimo raziskovanju in poslušanju tonov na instrumentu in se s toni igramo – torej med dejavnostjo samo.
Vsi smo lahko ustvarjalci! Potrebujemo le  voljo za redno vadbo in zaupanje v razvoj lastnih sposobnosti!

Ko začnemo ustvarjati, se v nas vedno bolj budi želja, da razvijemo posluh in tehnične sposobnosti igranja instrumenta do te mere, da lahko tisto, kar slišimo v mislih, kar čutimo ali kar bi drugače zapeli, zaigramo in izrazimo na izbrani instrument. Otroci imajo zelo radi svobodo, ki jo igranje po njihovo – ustvarjanje prinaša. Ustvarjanje jih razveseljuje, sprosti, pritegne k poslušanju, raziskovanju tonov na instrumentu in učenju teorije ter motivira za nadaljnjo vadbo.

Kot učitelji ali starši lahko ustvarimo idealne pogoje za razcvet talenta pri vsakem otroku. Najprej pa je potrebno verjeti v ustvarjalnost – talent vsakega! Učenci, naši otroci ne vedo, kakšne odlične sposobnosti imajo in jih lahko razvijejo, toda z našim vztrajnim in neomajnim prepričanjem v njihove mogoče še neodkrite talente ter spoštljivim – enakovrednim odnosom jim jih bo uspelo razviti, če bodo to želeli.


DOBRE PLATI USTVARJANJA
* Ustvarjanje je odlično motivacijsko sredstvo pri poučevanju. Pet-deset minut ustvarjanja popestri pouk in predstavlja učencu nagrado – »slušno sprostitev« po naporni vadbi.
* Igranje po svoje – improviziranje daje občutek svobode, vadbi instrumenta daje pridih raziskovanja.
* Vzbuja željo po razvijanju posluha in pospešuje njegov razvoj.
* Spodbuja k spoznavanju – raziskovanju novih tonov in zmožnosti instrumenta ali glasu, k igranju s toni ...
* Vpliva na rast samozavesti in zaupanja v lastne sposobnosti, hkrati razveseljuje, sprošča …
* Osmisli pouk teorije, harmonije in  spodbuja k učenju le-te.
* Ali kot pravi J. Kovič: »Če zbudimo v otroku željo, da bi sam pisal preproste skladbe, se bo potrebne teorije naučil hitro in z veseljem, ker bo vedel, da mu bo to znanje pomagalo pri pisanju zmeraj lepših in zahtevnejših skladb. Obenem mu s tem vzgajamo pravi odnos do teorije, ki ne sme biti sama sebi namen, ampak jo je treba nekako osmisliti.«

Da bo ustvarjanje ohranilo vse dobre plati se je potrebno izogniti ocenjevanju, primerjanju, popravljanju ustvarjenega. Za kar lahko poskrbimo učitelji, starši s spoštljivim odnosom do otrokovih izdelkov. Tako bo ustvarjanje postala in ostala dejavnost, ki bo zmeraj prinašala veselje in sprostitev.

SPODBUJANJE OTROK H GLASBENEMU USTVARJANJU
Otroke lahko že v samem začetku spoznavanja instrumenta, npr. pri igranju praznih strun,  navdušimo za ustvarjanje besedil, melodij, ritmičnih vzorcev, ki ustrezajo besedam v stavku … Zelo dobro je uporabiti ustvarjanje »izmišljarij«, tudi kadar opazimo, da otrok med vadbo potrebuje sproščujoč premor.
S postopki glasbenega vzpodbujanja seznanimo starše in jim razložimo dobre plati ustvarjanja. Razložimo, da otroke k ustvarjanju spodbujamo, vendar  v procesu ustvarjanja sodelujemo le, kadar otrok izrazi željo (pri zapisovanju not, iskanju primerne rimane besede …), drugače pa se v ustvarjalni proces ne vpletamo, saj želimo da otrok razvije zaupanje v lastne sposobnosti.


SPODBUJANJE OTROK K NASTOPANJU SVOJIH USTVARJENIH SKLADB
Mira Voglar svetuje, da učitelji in starši otroka spodbujamo k igranju lastnih izmišljarij - ustvarjenih skladbic, saj na ta način podpiramo razvoj otrokove ustvarjalnosti, samozavesti …
Kadar otrok ustvari skladbico – melodijo, ki bi jo težko zaigral oz. bi bila zanj tehnično prezahtevna, jo zapišemo v note ali posnamemo. Na nastopu lahko učenec svojo pesem, skladbo zapoje in spremlja s kakšnim ritmičnim instrumentom ali z lažjo akordično spremljavo. Da bo zabava še večja, k uri povabimo starše, sestre, brate, ki lahko na nastopu otroka spremljajo na različna ritmična ali druga glasbila.
Ko otrok tehnično napreduje, ga spet spomnimo na  ustvarjeno skladbico, ki se jo lahko nato  nauči še zaigrati.
Otroka lahko pri ustvarjanju podpremo tudi z rednim snemanjem njegovih ustvarjenih skladb. Ob zaključku šolskega leta na zgoščenko posnamemo nastop vseh otrokovih ustvarjenih skladb, ki jo podarimo otroku za nagrado in spodbudo za nadaljnjo ustvarjalno delo.


POSTOPEK UGLASBITVE PESMI
Učenec sestavi besedilo na poljubno temo. Ni nujno, da je besedilo rimano. Lažje je seveda zapeti rimano besedilo, toda besedilo se bo med petjem z več poizkusi samo prilagodilo glasbi. Velikokrat se zgodi, da učenec zapoje besedilo in sam ugotovi, da bi bilo bolje kakšno besedo izpustiti ali dodati.
Pri uglasbitvi besedil lahko tudi mi sodelujemo, predlagamo tu in tam kakšno besedo (le če se učenec s tem strinja!), ki se bolj prilagaja melodiji, ki si jo učenec izmisli … Če ima besedilo, ki so si ga izmislili več kitic, jim svetujemo, da izberejo tisto, ki bo predstavljala refren in bo zapeta v malo drugačnem vzdušju.
Kadar nam besedilo ni razumljivo ali nam zapeta melodija ni všeč, ustvarjanja ne komentiramo, ocenjujemo, popravljamo ... Ne smemo pozabiti, da je učenec tisti, ki ustvarja.
Naš cilj naj bo, da učenec pridobi zaupanje v lastne ustvarjalne sposobnosti in da mu pri tem pustimo popolno svobodo.


POGOVOR O TEMI BESEDILA ALI OBČUTKU
Nekateri učenci pogovora o temi, slikanja zgodb ne potrebujejo, ker raje zapojejo po svoje, kar v tistem trenutku čutijo - želijo.
Nekatere pa pogovor navdihne in jim služi kot iztočnica k ustvarjanju.
Z učencem se pogovorimo o temi besedila, ki jo bo ali jo je že izbral, kakšni občutki se mu  porajajo ob branju njegove pesmi – kakšen značaj bo imela njegova skladba (šaljiv, žalosten, slovesen) in v kakšnem tempu bi jo rad zapel (hitrem, počasnem), mogoče v katerem ritmu (sambe, valčka…).


PETJE TRENUTNEGA OBČUTKA Z UPORABO DOMIŠLJIJE
Ko se pogovorimo o temi besedila, si otrok, če želi, besedilo poskuša naslikati v domišljiji. Če ustvarjamo skladbo brez besedila, je postopek enak.
Učencu razložimo, naj se ne  obremenjuje, če se mu zdi zapeta melodija preveč znana ali mu ni všeč njegov glas (glasotvorni organi se razvijajo le z redno uporabo - zato ne obupajmo po petih minutah petja!). Predlagamo mu, da umiri um in dopusti glasu popolno svobodo. Vsak učenec potrebuje nekaj časa, da se sprosti (po želji lahko zapre oči), se vživi v petje besedila, napeva in ga začuti (Lahko si predstavlja sliko zgodbe, izmišljeno osebo, kateri poje, ali sam postane izmišljena oseba, igralec v filmu …). Melodijo si nekateri lažje izmislijo, če zraven plešejo, hodijo, slikajo, berejo pravljico.
Svetujemo - da ustvarjalec najprej začne tleskati s prsti ali  ploskati v tempu in nato ob ploskanju poizkusi zapeti izbrano pesem ali kitico. To  ponavlja, dokler mu izmišljena melodija ne postane všeč in si zapeto lahko zapomni. Predlagamo mu, naj se čim manj obremenjuje s tem, ali bo lahko zapeto - kar mu je bilo všeč, še enkrat ponovil.
Najbolje bo zvenelo, kadar ob izmišljevanju napevov čim manj razmišljamo in se brez ocenjevanja natančno poslušamo. Ko večkrat ponovi kitico in je z zapetim zadovoljen, zapeto posnamemo na kaseto ali si zapišemo (zase), da ne pozabimo. Lahko pa posnamemo celoten proces ustvarjanja in vse izmišljene melodije. Učenec pa se kasneje odloči, katera njegova izmišljarija mu je najbolj všeč. Nato melodijo kitice, ki si jo je z večkratnim ponavljanjem že dobro zapomnil, zapoje vsakič počasneje in po posluhu poišče te tone še na instrumentu. Mlajšim učencem pri tem pomagamo.


SNEMANJE
Lahko uporabimo diktafon, mini disk, mobilni telefon … Na učenčevo kaseto, zgoščenko posnamemo zapeto ali zaigrano ustvarjeno melodijo, skladbo. Učenec nato doma po posluhu poišče note in jih zapiše v notno črtovje (Če ne zna natančno določiti trajanje tonov, označi vse note kot celinke.). Drugače pa trajanje dob določi sam ali mu pri uri pri tem pomagamo.
Ob zaključku ustvarjanja posnamemo na diktafon celotno skladbo. Lahko posnamemo celoten proces ustvarjanja (vse različno zapete kitice pesmic), učenec pa se odloči, kaj od ustvarjenega bo uporabil. Nato posnamemo celotno skladbo s štetjem dob in petjem tonov ter besedila, da si jo učenec dobro zapomni. Vse učenčeve ustvarjene skladbe ob zaključku leta zberemo in jih posnamemo na zgoščenko. To bo najlepše darilo za njegov celoletni trud.


USTVARJANJE MELODIJ V IZMIŠLJENEM JEZIKU, Z MRMRANJEM, ŽVIŽGANJEM
Da učenca spodbudimo k ustvarjanju, lahko najprej ustvarjamo v dvojicah. Učitelj zapoje, kar želi v izmišljenem jeziku (npr. va-ka-la, se-če-ka-ma-na-su-le-ja) ali zažvižga, mrmra, učenec odpoje, nato spet zapoje učitelj ... Lahko si izmislita različne vloge (živali, pravljičnih oseb …). Npr: vlogi  učitelj-miška, učenec-slon. Nato se pogovarjata – pojeta v izmišljenem jeziku živali. Ustvarjeno melodijo lahko tudi zapišemo in ustvarimo instrumentalno skladbico.

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA VIVA CREATIVA

Predavanje spec. kitare Ajše Svetlin
O SPODBUJANJU RAZVOJA LASTNE GLASBENE USTVARJALNOSTI IN USTVARJALNOSTI PRI  OTROCIH, UČENCIH
(za vzgojitelje, učitelje, starše …)

 KDAJ: 3. 12. 2010 ob 17.30
KJE: Glasbena šola Celje - Beethovnova dvorana